فلزیاب
مشاوره

مشاوره (122)

Children categories

فلزیاب

فلزیاب (8)

بلاگ و سایتی که ازیک شرکت یا سیستم بد گودئی مینمایند متعلق به خود ان شرکت میتواند باشد یا توسط اشخاص وابسته به این شرکت به انجام رسد. زیرا یک روش تبلیغاتی برای اینکه توجه دیگران را جلب نمایند و موجب تحقیق و مقایسه بین شرکت ها برای خریدار پدید اید یک روش تبلیغاتی اتهام و تهمت زدن و بدگوئی نمودن یک شرکت از محصولات خود میباشد تا نظر خریداران را به محاسن محصول ان شرکت در برابر دیگر شرکت ها جلب گردد بعضی مواقع این اشخاص یا شرکت ها حتی تلفن یا مشخصات خود را بعنوان یک شخص مستقل ارائه مینمایند تا موجبات جلب اطمینان و توجه افراد خریدار را به محصولات ان شرکت جلب نمایند این یک روش ارائه اطلاعات بررای افرایش فروش میباشد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا مشاهده انواع سیستم پیشرفته با سایت WWW.TJA777.COM مراجعه نموده و بر روی محصولات بالای صفحه اول و مشاوره برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید یا با شماره 09123800094 تماس حاصل نمائید.

View items...
پنج شنبه, 21 -2664 11:02

گرترون

Written by

گرترون

گرترون یک سیستم فلزیاب فوق پیشرفته میباشد که میتواند اهداف را از یکدیگر تفکیک و جدا نموده این نوع فلزیاب توان بالای در تشخیص اهداف طلا و نقره و... را داشته و میتواند اهداف را بخوبی مشخص نماید در اصل این سیستم فلزیاب طراحی بسیار قوی در کاوش اهداف در عمق زیاد داشته .

پنج شنبه, 02 فروردين 777 11:01

فلزیاب نکو

Written by

فلزیاب نکوNCO

فلزیاب نکو NCO از سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی با قدرت بالا میباشد و میتواند اهداف را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDISCALE که یک جدول عمومی و بین المللی میباشد تشخص دهد .

این سیستم از فوق پیشرفته ترین فلزیاب های دنیا میباشد و امکانات عملیاتی ان بسیار برای تشخیص هدف بالا میباشد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 11:06

قیمت فلزیاب تصویری

Written by

فلزیاب و تفاوت تعیین محدوده هدف  با معدلگیری سیستم

در صورتیکه سیستم فلزیاب بین علائم یا سیگنالهای دریافت شده اقدام به انتخاب یا معدلگیری علائم یا جریان و انرژی یا موجی نماید که با نوع علائم ارسالی که در تنظیمات سیستم فلزیاب تعیین گردیده است هم عرض یا نزدیک به هم باشند امکان دارد باعث شود که سیستم فلزیاب محل دیگری را بعنوان محل هدف مشخص نماید یا سیستم فلزیاب محل هدف غیرواقعی را از نظرموج و جریان و انرژی و علائم شناخته و این تفاوت بین علائم هدف واقعی با انچه که سیستم فلزیاب تشخیص داده است از عملکرد نحوه تنظیم در سیستم فلزیاب میباشد که شرایط معدلگیری در سیستم فلزیاب را ایجاد نموده و سیستم فلزیاب حد میانه موج یا جریان یا انرژی دریافت شده را انتخاب نموده و بعنوان مرکز هدف تشخیص میدهد یا  معدلگیری مینماید .

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

قیمت فلزیاب تصویری بخاطر نوع عملکرد ان بالاتر از سیستمهای معمولی است.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 11:06

فلزیاب دست ساز

Written by

فلزیاب وتعیین محل هدف با عمل معدلگیری سیستم

 در صورتیکه سیستم بین علائم یا سیگنالهای دریافت شده اقدام به انتخاب یا معدلگیری علائم یا جریان و انرژی یا موجی نماید که با نوع علائم ارسالی که در تنظیمات تعیین گردیده است هم عرض یا نزدیک به هم باشند بطور طبیعی بعد ازانکه سیستم فلزیاب یکی از علائم نزدیک به هم را  انتخاب و مشخص نمودن سیستم فلزیاب به ان محدوده یا نقطه ای که بازتاب کننده این نوع موج یا جریان و انرژی است واکنش نشان داده و سیستم فلزیاب ان محل را بعنوان  مرکز هدف مورد نظر اپراتور مورد ارزیابی قرار داده و اپراتور به جهت این کانال و مسیر یا نقطه متعلق به این علائم سوق داده یا راهنمائی مینماید.

همه این عملیات در سیستم فلزیاب بنابر تنظیم اپراتور نسبت به موقعیت صحنه کار و الیاژ و عمق هدف به انجام میرسد و اگر سیستم فلزیاب از نوع خودکار یا اتوماتیک باشد عمل معدلگیری را به صورت خودکار انجام داده و اپراتور دیگر نمیتواند با ایجاد تغییرات در تنظیمات ، نوع عملکرد سیستم فلزیاب را برای افزایش توانائی سیستم فلزیاب در جهت کاهش انحراف به انجام رساند.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

دست ساز یا کارخانه ای بودن فلزیاب مهم نیست بلکه عملکرد فلزیاب را درنظر داشته باشید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 11:06

ساخت فلزیاب

Written by

فلزیاب و معدلگیری در واکنش سیستم

زمانیکه علائم گوناگون از منابع مختلف به سمت سیستم فلزیاب بازمیگردد و توسط سیستم فلزیاب مورد ارزیابی یا تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و سیستم فلزیاب ان موج یاجریان یا انرژی یا علائمی را که به نوع تنظیم سیستم فلزیاب نزدیک میباشد بین دیگر علائم انتخاب نموده یا ان علامتی که شبیه یا همشکل یا نزدیک به خواسته اپراتور است را بعنوان علائم متعلق به هدف معین مینماید که به این عمل معدلگیری در تشخیص میگویند و این موضوع از نوع تنظیم اپراتور نشات می گیرد و حد میانه امواج یا جریان و انرژی بنابرخواسته اپراتور در تنظیمات سیستم فلزیاب پدید می آید و در اصل بر اثر اطلاعات ثبت شده در مدار سیستم فلزیاب توسط اپراتور شکل می‌گیرد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ساخت فلزیاب متعلق به کدام کشور باشد مطرح نیست بلکه  عملکرد سیستم فلزیاب مهم است.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 11:06

اجاره فلزیاب

Written by

فلزیاب و بازگشت علائم از منابع و واکنش سیستم

امواج و جریان و منابع و علائم برگشتی در صحنه کار از هر شکل و نوعی و از هر منبعی که باشد به سمت سیستم فلزیاب بازگشته یا در صحنه کار پراکنده گردیده و بعضی مواقع با علائم دیگر یا علائم هدف اصلی همراه یا موازی میگردد و همه این علائم توسط سیستم فلزیاب مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و همه علائم برگشتی بازگشت شده سیستم را مجزور خود مینمایند و همین موضوع  عاملی می‏شود که سیستم فلزیاب در صورت به دست اوردن تعادل در تشخیص امواج یا انرژی یا جریان یا علائم هم شکل با هدف اصلی که اپراتور در سیستم تعیین نموده است نتواند علائم متعلق به هدف اصلی مورد نظر اپراتور را در دید خود قرار دهد یا جدا سازی نماید و حجم یا تراکم ورودی علائم همراه هم اجازه ندهد سیستم فلزیاب به درستی واکنش به هدف واقعی نشان دهد و کانال انحرافی برای سیستم فلزیاب در صحنه کار پدید اید  و سیستم محل دیگری را بعنوان محل  را به جای موقعیت هدف اصلی تشخیص دهد .

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

اجاره فلزیاب به صرفه نمی باشد زیرا هزینه چند شب ان معادل خرید یک سیستم خوب میباشد.

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 11:06

قیمت دستگاه فلزیاب

Written by

فلزیاب و تنظیم متناسب در جهت رفع علائم غیرمرتبط

در موقع انجام عملیات جستجو و انتشار علائم در صحنه کار علائم ارسالی با کلیه منابع صحنه کار برخورد نمود و هر منبعی نسبت به نوع ساختار خود این علائم ارسالی را به سمت سیستم فلزیاب بازتاب مینماید و فاصله پدید آمده بین زمان ارسال و دریافت علائم توسط امواج یا انرژی یا جریان دیگر اهداف یا منابع مزاحم نیز به همراه علائم متعلق به هدف اصلی به سمت سیستم فلزیاب باز میگرددو سیستم این علائم بازگشت شده در فاصله پدید آمده را نیز تحلیل می نماید و انچه که از نظر سیستم با تنظیم مورد اعمال اپراتور یکسان یا نزدیک میباشد موجب واکنش سیستم فلزیاب به ان محدوده یا مسیر یا نقطه میگردد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

قیمت دستگاه فلزیاب را از فروشنده اصلی خود ان بگیرید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 11:06

قیمت فلزیاب

Written by

فلزیاب و نقطه تلف شده یا اطاله

تاخیر یا تفاوت زمانی نسبت به تعداد مابین ارسال و دریافت امواج و انرژی و جریان و علائم در محدوده صحنه کار و فلزیاب موجب پدید امدن فاصله زمانی میگردد که به این فاصله زمانی مابین رفت و برگشت علائم به نسبت تعداد علائم  فاصله یا نقطه تلف شده یا اطاله علائم فلزیاب می‌گویند.

نقطه یا فاصله تلف شده یا نقطه خلاء به محدوده‏ای می‏گویندکه فاصله مابین زمان و تعداد  امواج یا انرژی یا جریان ارسال شده را تا زمان و تعداد برگشت  علائم از منابع صحنه کار و هدف میباشد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

قیمت فلزیاب را به نسبت توان قدرت ان سیستم در نظر داشته باشید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 11:09

فروش فلزیاب

Written by

فلزیاب و شرایط تشخیص در روش حرکتی و شعاع زنی AC و غیر حرکتی نقطه زنی DC

اصولاً با فلزیاب در زمان  بهره گیری از روش حرکتی یا شعاع زنی AC سیستم می‌تواند محدوده اهداف را مشخص نماید و در صد توان تفکیک و تشخیص در سیستم فلزیاب  نسبت به روش نقطه زنی DC بیشتر است  و برای همین حرکت AC یا گام برداشتن یا حرکت اپراتور در جهت تشخیص هدف باید به گونه‌ای هماهنگ گردد که سیستم بتواند در این فاصله زمانی مابین ارسال امواج و دریافت یا اختلاف مابین ارسال و دریافت در برگشت امواج ،انرژی یا جریان محل هدف را درست معین نماید.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

فروش فلزیاب

پنج شنبه, 02 فروردين 777 11:09

خرید فلزیاب

Written by

فلزیاب و شکل ارسال و دریافت علائم

 پس در نتیجه در بعضی سیستمها فلزیاب زمان بین دو موج ، انرژی یا جریان ارسال شده از یک سیستم فلزیاب  زمان گیرندگی آن است درتعدادی از سیستم‌ها موج ، انرژی یا جریان و علائم به صورت یکسره ارسال شده و در صورت بازگشت انرژی یا تشعشع به سمت سیستم ارسال کننده، تفاوت مابین این فاصله زمانی سیستم با سرعت بالا، سیستم محل هدف را مشخص می‌کند ، ولی در چنین شرایطی قدرت و دقت تفکیک کاهش می یابد و سیستمهای هستند که بصورت دریافتی یا جذبی علائم را دریافت و پردازشگر علائم رسیده به سیستم را مورد ارزیابی قرار میدهد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

خرید فلزیاب

صفحه1 از9